Wegwijs Burger Belangen is een onafhankelijke informatiedienst voor de Nederlandse burger. Wij beantwoorden de meest voorkomende vragen en helpen u bij het vermijden of oplossen van problemen.
 • SWBB tips

  Als u problemen heeft met een instelling of leverancier adviseren wij u om brieven, kopieën van berichten en alle andere gegevens goed te bewaren. Noteer belangrijke punten zoals namen, data, tijdstippen, aantallen en bedragen. Vraag altijd om een bevestiging. Let goed op de tijdslimieten als u een bezwaar indient of in beroep wilt gaan. Bewaar gegevens minstens 5 jaar. U kunt ook het Juridisch Loket in uw regio raadplegen of gebruik maken van een gratis spreekuur van een advocatenkantoor voor meer informatie over beroep, bezwaar en rechtsprocedures.

  Op de Fora en Blogs van SWBB is het mogelijk om gegevens te melden over uw problemen of rechtsprocessen die uw medeburger zouden kunnen helpen bij het oplossen van hun klachten of geschillen.

   

  Op het Forum is het mogelijk meer uitgebreide informatie over uw geschil of rechtsproces toe te voegen, zodat iedereen kan meelezen en u verder kan helpen.

  Mocht u twijfels over de medische zorg, juridische of andere zaken, dan heeft u altijd de vrijheid om een second opinion (of meerdere opinies) aan te vragen. Hetzelfde geldt voor consumentenzaken zoals het afsluiten van energie- en communicatiecontracten. Wij raden u aan uw opties goed te overwegen en zo veel mogelijk informatie zelf via internet op te zoeken of telefonisch aan te vragen.   

  SWBB Feedback .Geef je reactie. Klik hier

  SWBB Consumenten Tips

  Informeert de burger over nieuwe ontwikkelingen in de consumentenbranches die naar onze mening een positieve invloed zouden kunnen hebben op het dagelijks leven. Er wordt rekening gehouden met financiële, sociale en milieuaspecten.  

  Standpunt

  Hier wordt een door de burger geschreven bericht over een willekeurig onderwerp geplaatst. Een kort bericht van niet meer dan circa 50 woorden. Heeft u een onderwerp dat u onder de aandacht wilt brengen van SWBB en uw medeburger? Stuur ons dan een korte samenvatting. Wekelijks kiest de redactie een bericht om te plaatsen