In deze editie: jeugdcriminaliteit, medicijnverspilling, vlees & zuivel, Urgenda update
SWBB
Swbb Nieuwsbrief 1e kwartaal 2020

Urgenda beslissing bevestigd door Hoge Raad en Nederland speelt prominente rol in klimaatcrisis

Op 20 december 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat de ’Urgenda-uitspraak’ blijft staan.

De rechtbank oordeelde dat de overheid expliciete plichten heeft om haar burgers te beschermen tegen klimaatverandering en dat tegen eind 2020 de CO2 uitstoot met ten minste 25% moest zijn verminderd ten opzichte van 1990.

Lees meer over stichting Urgenda

Medicijnverspilling

Wij klagen allemaal over stijgende premies voor onze zorgverzekering.

Hogere premies, meer eigen bijdrage en eigen risico en minder zorgverlening.   

Bijna 180 miljoen euro aan nog bruikbare geneesmiddelen worden weggegooid. 

Uit een enquête onder 1200 mensen blijkt dat een derde van deze respondenten overgebleven medicijnen terugbrengt naar de apotheek. Ruim 65 procent gooit ze weg.  

Lees meer over medicijnverspilling

Een vijfde minder vlees en zuivel

In Nederland eten we jaarlijks zo’n 40 kilo vlees per persoon (rund, varken en kip samen). Dat is ruim 2 keer zo veel als 50 jaar geleden. Daarnaast importeren en exporteren we ook veel vlees. De veehouderij die al dat vlees produceert, stoot broeikasgassen uit, verbruikt veel water, heeft wereldwijd veel ruimte nodig voor de verbouw van veevoer en kan een mestprobleem veroorzaken. Minder vlees eten is de effectiefste manier om dat tegen te gaan.

Mensen zouden hun vlees- en zuivelconsumptie met een vijfde moeten verminderen om de planeet te helpen redden.

Verder lezen

Jeugdcriminaliteit en geweld

Hoewel Jeugdcriminaliteit in Nederland sterk aan het dalen is, zien we toch een vrij constante toename van het aantal geweldsincidenten (vooral mishandelingen).

De politie is bezorgd over messentrekkerij bij jongeren

De lijst van gewapende confrontaties in de afgelopen maanden is indrukwekkend lang. Het mes lijkt erg populair bij sommige groepen jongeren. Ook nepvuurwapens doen het goed. Jongeren lijken zich mede onder invloed van filmpjes op internet te bewapenen. Steeds meer tieners en soms nog jongere kinderen lopen met levensgevaarlijke messen rond.

Lees meer over jeugdcriminaliteit
Inschrijving aanpassen    |    Online versie