SWBB

Swbb nieuwsbrief 2e kwartaal 2020

Stijgende werkloosheid

Door de corona crisis hebben veel Nederlanders hun baan verloren. Volgens onderzoekers van de Rabobank zullen 400.000 à 500.000 mensen hun baan verliezen. Dit getal zal waarschijnlijk nog hoger zijn aangezien niet alle zzp’ers die hun werk verliezen, aangeven dat ze werkloos zijn. Volgens de Rabobank hebben de horeca, de recreatie, de bouw, de handel, de logistiek, de sierteelt, de cultuursector en de industrie het meeste last van de corona crisis.

Lees meer over stijgende werkloosheid

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Hieronder vallen partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Bij huiselijk geweld gaat het om lichamelijke, seksuele of psychische vormen van geweldpleging. Kindermishandeling en partnergeweld zijn twee veel voorkomende vormen van huiselijk geweld.

Lees meer over huiselijk geweld

Gevolgen voor de zorgkosten door corona

Veel zorgverzekeraars gaan in gesprek met het ministerie van Volkgezondheid en de Nederlandse Zorgautoriteit over de situatie van patiënten die twee keer hun eigen risico dreigen te moeten betalen doordat hun ziekenhuisbehandeling is uitgesteld. Dit komt doordat ziekenhuizen vanaf maart andere zorg dan voor coronapatiënten moesten uitstellen. Dit kan voor mensen die in 2019 zijn begonnen met hun behandeltraject voor een extra rekening zorgen.

Lees verder

Overgewicht in Nederland onder kinderen

In 2019 had 50,1% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder matig of ernstig overgewicht. Bij kinderen van 4 tot en met 17 jaar was dat 13,2% in dat jaar. Het aantal kinderen en jongeren met overgewicht stijgt al vele jaren. Overgewicht komt relatief vaak voor bij kinderen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond.

Lees het hele artikel

Wij willen graag van u horen

Mocht u uw mening willen delen over de inhoud van de nieuwsbrief of u wilt een interessant onderwerp doorgeven dan horen wij graag van u via info@wegwijsburgerbelangen.nl.