Banken

Financiële dienstverlening is het leveren van diensten die betrekking hebben op financiële producten .Banken en verzekering maatschapijen zijn de bedrijven en instellingen die daarvoor bevoegd zijn. Financiële dienstverleners staan in Nederland onder toezicht van het AFM en dienen zich te conformeren aan de Wet op het financieel toezicht.

Toezichthouders
Autoriteit Financiële Markten (AFM) De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de markten van sparen, …
Meer lezen

Klachten over uw Bank
Hebt u een klacht over bank-, krediet- of beleggingsdiensten, dan raden wij u aan in eerste instantie de klachtendienst …
Meer lezen

Banken in Nederland
Een bank is een organisatie die financiële diensten verleent. Banken zijn op verschillende manieren in soorten in te …
Meer lezen