Brief aan de redactie

Beste mensen van SWBB,

Recentelijk kreeg ik 2 parkeerboetes van de gemeente Breda. Ik had mijn auto geparkeerd bij plaatsen waar je 15 minuten gratis mag parkeren. De eerste keer had ik de parkeermeter niet goed ingesteld en was de auto niet geregistreerd. De tweede keer was op de tweede kerstdag en ik was er vanuit gegaan dat betaald parkeren niet nodig was op een nationale feestdag.
Twee weken na de “overtredingen ” kreeg ik de aanslagbiljetten binnen met het verzoek de boetes onmiddellijk te betalen. Dit vond ik vreemd en besloot de Parkeerafdeling van de gemeente Breda te bellen. Na uitleg over de boetes heb ik de eerste boete betaald. 3 weken later is er beslag gelegd op inkomen, bank en goederen door de Gemeente. Na te bellen met de parkeerafdeling werd er verteld dat er extra kosten waren bijgekomen voor een dwangbevel, die ik niet heb ontvangen, en een beslag exploot en aanmaning. Dit was nadat ik de eerste boete had betaald ongeveer 6 of 7 weken na de overtreding. Het is niet de regel dat er beslag kan gelegd worden zonder de goedkeuring van een rechter. De Nederlandse overheid heeft het wel zo gemaakt het door overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en Gemeentes gedaan kan worden. Maar deze overheidsinstanties moeten wel eerst een dwangbevel sturen.
Ik heb weer met de Parkeerafdeling gebeld en verteld dat ik geen dwangbevel had ontvangen. Ze zouden het dwangbevel alsnog opsturen . Vervolgens heb ik weer geen dwangbevel gekregen. Wel heeft de gemeente Breda weer beslag gelegd voor de tweede boete van 26 december. Weer met hoge kosten.Vervolgens heb ik weer met de parkeerafdeling gebeld en uitgelegd dat ik volgens afspraak de eerste boete heb betaald en ik zat nog te wachten op een kopie van de dwangbevelen. De dwangbevelen werden nu naar mij toe gestuurd per e-mail. Na een week heb ik ze gevonden in mijn spam box. Inmiddels was er voor de derde keer beslag gelegd voor onkosten.
Uit de informatie op de dwangbevelen bleek dat ik de gemeente 0 dagen na datum van overtreding de boetes moest betalen. Het heeft 6 of 7 weken geduurd na de parkeerovertredingen om beslag te leggen. De twee bezwaren heb ik via e mail ingediend . Ik heb geen ontvangst bevestiging gekregen van de Gemeente. Er was ook geen bewijs of aankondiging dat de dwangbevelen van beslag aan mij waren afgegeven.
De beslagleggingen hebben veel stress en onrust veroorzaakt. Ik vind ook dat de boetes terug moeten worden betaald vanwege de getoonde nalatigheid van de Gemeente, die niet op de juiste manier heeft gehandeld.
Mijns inziens is er sprake van Onredelijk gedrag en Onrechtmatigheid vanuit de Gemeente.
Het blijkt dat de overheid door zijn eigen instanties de vrije hand te geven dat er is niets geleerd van de toeslagaffaire en dat hun eigen instanties gewoon doorgaan met intimiderend machtsmisbruik.
Ik hoop dat de SWBB en de lezers iets aan mijn ervaringen heeft.
Vriendelijke groet,

Een goede burger.
……..