Disclaimer

Aan de inhoud van Stichting wegwijs burgerbelangen( Swbb) wordt veel aandacht besteed. Desondanks kunt u informatie aantreffen die onjuist is. Swbb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ook niet van de bijdragen die door derden op Swbb site wordt geplaatst.
Swbb kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defecten of andere consequenties die voortkomen uit het gebruik van haar website. Swbb ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Intellectueel eigendom
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de structuur en de inhoud) van de content op deze site is auteursrechterlijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.

Aanpassingen in disclaimer
De tekst van deze disclaimer kan door Swbb worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen in stichting activiteiten en eventuele wetswijzigingen. Het verdient daarom aanbeveling om de disclaimer met enige regelmaat te raadplegen indien u gebruikmaakt van Swbb.

Klachten
Vanzelfsprekend doet Swbb haar uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch ergens ontevreden over zijn kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen via ons contactformulier.