De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank is de centrale bank in Nederland. DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. DNB oefent in Nederland prudentieel toezicht uit op financiële instellingen. Prudentieel toezicht houdt in dat DNB erop toeziet dat financiële instellingen hun financiële verplichtingen kunnen nakomen. Daarnaast is DNB als onderdeel van het Europese Centrale Bank (ECB) medeverantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het monetaire beleid in de landen die de euro hebben ingevoerd, en voor taken in het betalingsverkeer.

De taakuitvoering van DNB moet leiden tot:

  • prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa
  • een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer
  • solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen nakomen