Een hypotheek is een lening die de klant aangaat ter financiering van zijn onroerend goed. Een hypotheek is een financieel product waar veel mensen in hun leven mee te maken krijgen en is vaak een grote post in het huishoudboekje van de klant. Hypotheken zijn er in verschillende vormen (aflossingsvrij, lineair, beleggingshypotheek, spaarhypotheek etc) en in voor verschillende vormen van onroerend goed (woonhuis, woonboot, bedrijfsruimte etc.).

Een hypotheek kan worden afgesloten via de geldverstrekker direct of via een (onafhankelijke) tussenpersoon. Banken bieden doorgaans alleen hun eigen hypotheekproducten aan. Via een tussenpersoon kunnen de hypotheekproducten van verschillende geldverstrekkers worden verkregen.

Hypotheekadvies of execution only

Een hypotheek is een adviesgevoelig product en dient daarom vooraf te worden gegaan door een gedegen adviestraject (conform Wft, Zorgplicht). Klanten kunnen er echter ook voor kiezen een hypotheek execution only (zonder tussenkomst van adviseur) te sluiten. Hiervoor dienen klanten eerst een bekwaamheidstoets te doen, waarin helder wordt of men in staat is de risico’s van het product in te schatten.

Provisieverbod

Van oudsher kregen tussenpersonen via een provisie een beloning van geldverstrekkers indien de klant een product sloot bij de desbetreffende geldverstrekker. Hiermee ontstond het risico dat de tussenpersoon niet altijd handelde in het belang van de klant, maar in belang van de eigen portemonnee. Om dit aan banden te leggen is per 1 januari 2013 voor de gehele markt het provisieverbod van kracht. Dit betekent dat er geen provisies meer betaald mogen worden, maar dat klant advieskosten betaald. Deze advieskosten dienen transparant gemaakt te worden voor klant en toezichthouder.

Annuïteitenhypotheek

Heeft u een annuïteitenhypotheek? Dan betaalt u iedere maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Door de aflossing wordt de lening kleiner. Daarom wordt het rentedeel dus steeds kleiner en het aflossingsdeel steeds groter.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek betaalt u iedere maand een vaste aflossing plus de rente over het verschuldigde bedrag. Uw schuld wordt iedere maand lager, waardoor de rente ook steeds lager wordt. Maar het belastingvoordeel wordt ook kleiner, omdat het voordeel afhangt van de rente die u betaalt.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek lost u niets af. U betaalt iedere maand alleen rente over het geleende bedrag. Een hypotheek kan ook gedeeltelijk aflossingsvrij zijn door deze te combineren met een ander soort hypotheek. Sluit u een nieuwe aflossingsvrije hypotheek af? Dan heeft u vanaf 2013 voor deze hypotheekvorm geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Maximaal 50% aflossingsvrij

Sinds 1 augustus 2011 mogen hypotheken niet meer dan 50% aflossingsvrij zijn. Hiermee wil de overheid consumenten beschermen tegen te hoge schulden. De nieuwe regels gelden alleen voor nieuw afgesloten hypotheken.

Krediethypotheek

Een krediethypotheek is een flexibele hypotheekvorm. Net als bij een gewone bankrekening, kunt u geld opnemen en geld storten. U betaalt maandelijks rente over het bedrag dat u heeft opgenomen. Hoeveel u mag opnemen, hangt af van de waarde van het huis. Bij deze hypotheekvorm heeft u geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek lost u de hypotheek pas aan het einde van de looptijd af. U legt hiervoor iedere maand geld opzij via een beleggingsverzekering of een beleggingsrekening. Hiervoor betaalt u iedere maand premie. Met een deel van deze premie betaalt u de overlijdensrisicoverzekering en de hypotheekkosten. Met een ander deel bouwt u beleggingstegoed op. Sluit u een nieuwe beleggingshypotheek af? Vanaf 2013 heeft u voor deze hypotheekvorm geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Traditionele levenhypotheek

Een traditionele levenhypotheek bestaat uit de lening voor de aankoop van een huis en uit een levensverzekering. U betaalt dan maandelijks rente over het totale geleende bedrag, U lost tijdens de looptijd geen schuld af. Tegelijkertijd betaalt u iedere maand het premiebedrag van de levensverzekering. Met de levensverzekering lost u aan het einde van de looptijd de lening af. Sluit u een nieuwe levenhypotheek af? Vanaf 2013 heeft u voor deze hypotheekvorm geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek betaalt u iedere maand alleen de rente over het geld dat u geleend heeft. U lost dus niets af. Pas aan het eind van de looptijd betaalt u in 1 keer het geleende bedrag terug. Om te zorgen dat u tegen die tijd over dat bedrag beschikt, sluit u een spaarverzekering af waarmee u het bedrag bij elkaar spaart. Sluit u een nieuwe spaarhypotheek af? Vanaf 2013 heeft u voor deze hypotheekvorm geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Spaarbeleggingshypotheek

Een spaarbeleggingshypotheek of hybride hypotheek is een combinatie van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek. U spaart of belegt dan om het geleende bedrag bij elkaar te sparen. Tijdens de looptijd van de hypotheek kunt u wisselen tussen sparen en beleggen. Is de rente laag dan kiest u er bijvoorbeeld voor te beleggen. Verwacht u een minder gunstig beleggingsklimaat, dan kiest u voor sparen. Sluit u een nieuwe spaarbeleggingshypotheek af? Vanaf 2013 heeft u voor deze hypotheekvorm geen recht op hypotheekrenteaftrek.