Er zijn verschillende soorten leningen (ook wel kredieten genoemd). Kredieten die worden afgesloten zonder onderpand worden consumptieve kredieten genoemd  Daarnaast zijn er leningen met onderpand, waarvan de meest bekende is de hypotheek. Als u een hypotheek afsluit is uw huis het onderpand voor de lening.

Soms wordt een onderpand gevraagd voor een lening. De leninggever ontvangt dan een bepaald waardevol en waardevast object van de leningnemer in onderpand, als garantie voor wanneer de lening niet terugbetaald kan worden.

Van de leningen met een onderpand is hypotheek de meest bekende vorm. Een hypotheek is een lening met een onroerend goed als onderpand. In de meeste gevallen betreft dit een woning of een bedrijfspand. De partij (persoon of bedrijf) die de lening aangaat, heet officieel de hypotheekgever. De partij die de lening verstrekt, de bank of hypotheekverstrekker, wordt de hypotheeknemer genoemd.

Soort leningen
 1. Doorlopend krediet
 2. Persoonlijke lening
 3. Roodstand
 4. Flitskrediet
 5. Huurkoop
 6. Postorderbedrijf/Thuiswinkelorganisaties
 7. Klantenkaarten
 8. Creditcards
 9. Leasen
 10. Lenen met onderpand
 11. Hypotheken