Persoonlijke Lening

Bij een persoonlijke lening stelt de bank gelden beschikbaar om de bestedingsruimte voor de klant te vergroten. De klant dienen deze lening binnen een afgesproken periode terug te betalen aan de bank en betaald rente over het geleende / uitstaande bedrag. Een persoonlijke lening wordt ingezet als de klant niet direct het benodigde geld (voor bijvoorbeeld een grote aankoop) beschikbaar heeft, maar wel over de periode van de lening het benodigde geldbedrag kan betalen.

Een persoonlijke lening is een consumptieve kredietvorm waarbij het geleende bedrag in één keer wordt uitbetaald en daarna door de lener in een vaststaand aantal termijnen wordt terugbetaald. Elke termijn bevat een aflossingscomponent en rente over de schuld.

De looptijd en de rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd en kunnen gedurende de looptijd niet worden gewijzigd. Bovendien is het, anders dan bij doorlopend krediet, niet toegestaan om afgelost saldo weer op te nemen. Het verloop van de lening staat dan ook geheel vast.

De rentevergoeding die voor een persoonlijke lening in rekening wordt gebracht is hoger dan die bij een hypotheek (wegens het ontbreken van zekerheid) en lager dan bij een doorlopend krediet (wegens het ontbreken van renterisico). De rente over consumptief krediet is niet aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.

Persoonlijke leningen stimuleren de consumptie van mensen en daarmee de economie. Persoonlijke leningen dienen echter wel doordacht te worden ingezet. Het ‘op de pof’ leven en het niet kunnen terugbetalen van leningen is een serieus risico voor de klant en de economie als geheel.

Bij iedere aanvraag voor in Nederland kan door de kredietverstrekker bij het BKR worden getoetst wat de leenhistorie van de aanvrager is. Deze zogenaamde BKR-toetsing is een belangrijke factor in het acceptatieproces.