De bankpas is voor klanten misschien wel het meest tastbare en concrete product van de bank. Iedereen heeft er een en iedereen maakt er gebruik van. De bankpas is voor klanten de sleutel naar hun betaalrekening en internetbankieren en wordt gebruikt om te pinnen, te chippen en geld overmaken.

Zo wordt de bankpas gebruikt bij het betalen via een betaalautomaat in winkels. Via de bankpas kan ook geld opgenomen worden via de welbekende pinautomaten. Daarnaast wordt de betaalpas gebruikt om toegang te verkrijgen tot internetbankieren, wat de klant de toegang biedt zaken online te bekijken en over te maken.

Een bankpas is altijd gekoppeld aan een betaalrekening. Een betaalpas kan ook op verschillende namen staan. Dit heet een CJ rekening, ook wel bekend als En/of rekening. Dit is een belangrijk product voor gezinnen en mensen die gezamenlijk een huishouden bestieren. Via een CJ rekening hebben beiden rekeninghouders het recht betalingen te doen via de desbetreffende rekening.

De laatste jaren ziet men dat betaalpassen steeds persoonlijker worden gemaakt. Zo kunt u bij banken een persoonlijke foto laten printen op uw pas van bijvoorbeeld uw kind, huis (leuk bij het aanbieden van een hypotheek) of een hobby. Hoe simpel ook klanten vinden dit wel echt leuk.

De laatste jaren is de fraude met bankpassen flink toegenomen. Via het zogenaamde ‘skimmen’ ontvreemden criminelen de bank(pas)gegevens van klanten en krijgen zo toegang tot de betaalrekening van het slachtoffer, met alle (financiële) gevolgen van dien. Dit skimmen gebeurt zowel via betaalautomaten bij winkels als bij reguliere pinautomaten. Dit levert zowel banken als klanten (zeer veel) schade op. Om dit tegen te gaan en klanten meer bewust te maken van dit risico doen banken (gezamenlijk) ook steeds meer aan het creëren van bewustwording op dit stuk.

Om fraude met bankpassen tegen te gaan hebben veel banken in 2012 het gebruik van bankpassen buiten Europa standaard geblokkeerd. Deze blokkade kan op verzoek van de klant er afgehaald worden. Dit vraagt echter wel om bekendheid met dit fenomeen en actie van de klant.

Sinds de Rabobank op 1 juni betaalpassen van particuliere klanten voor gebruik buiten Europa uitschakelde, is de schade door skimmen met 85% gedaald. Door de betaalpassen standaard ‘uit’ te zetten voor gebruik buiten Europa wordt het criminelen onmogelijk gemaakt om bij geldautomaten buiten Europa geld op te nemen.

Zo werd in de eerste maand 1,2 miljoen euro schade voorkomen. “Daarmee is de landenblokkade succesvol van start gegaan”, aldus de bank. Klanten kunnen als ze dat willen de betaalpas per werelddeel weer inschakelen. Sinds de invoering op 1 juni zijn al van 90.000 betaalpassen de instellingen gewijzigd.

Na de onthulling door de Rabobank liet ook de ABN AMRO weten dat het met een soortgelijke maatregel komt. De ING is niet van plan te volgen. In plaats van pinpassen proactief te blokkeren, zegt de bank dat het alle transacties nauwlettend in de gaten houdt.