Internetbankieren

Internetbankieren is het giraal betalen en sparen via internet en internetapplicaties. U beheert dan uw bankrekening met de computer en geeft via het  internet opdracht tot betalingen en andere transacties.

Om te kunnen internetbankieren moet u bij uw bank speciaal inlogcodes aanvragen. Hoewel Nederlandse banken hun systemen zeer goed hebben beveiligd, zijn er toch bepaalde risico’s. Het is dan ook zeer belangrijk dat u uw wachtwoorden en pin- of inlogcodes nooit met iemand deelt.

Criminelen zijn natuurlijk erg geïnteresseerd in de wachtwoorden en codes om met behulp van deze informatie geld van uw rekening te kunnen halen.

Hieronder een opsomming van de meeste voorkomende manieren waarop criminelen te werk gaan.

  • Valse e-mails, waarbij u naar een website gelokt wordt die sprekend lijkt op die van uw eigen bank om zo uw wachtwoorden en codes te zien en kopiëren.
  • Valse inlogschermen. Als u uw computer niet goed beveiligd heb, dan kunnen criminelen op afstand een programma installeren dat een vals inlogscherm over uw normale inlogscherm kan plaatsen. Op deze manier kunnen ze vervolgens uw wachtwoorden en codes ontdekken zodra u wilt inloggen bij de bank.
  • U wordt benaderd door een person die beweert een medewerker te zijn van uw bank en u vraagt om uw wachtwoorden, codes en digipas om te helpen met het beveiligen van uw account. Een echte medewerker zal hier nooit om vragen! (hoofdletters vermijden)

Een ander risico met internetbankieren is het invullen van een foutief IBAN, en gezien de lengte van de code is een foutje snel gemaakt. Nu zijn er wel controlenummers toegevoegd aan de IBAN om fouten zo veel mogelijk te voorkomen, maar doordat er geen naam-nummer controle meer plaatsvindt gaat het toch vaak mis. De rekeninghouder zal dan moeten aankloppen bij de ontvanger van het geld. Vaak weigeren banken de naam van de ontvanger door te geven in verband met privacy, en zullen eerst zelf contact opnemen met een verzoek tot terugbetaling. Als de ontvanger het geld niet wilt of kan terugbetalen is er echter een probleem. Doe in dit geval aangifte bij de politie. De wet bepaalt in artikel 6:203 BW dat u het geld kunt terugvorderen van degene die het onterecht op zijn rekening heeft ontvangen. In beginsel heeft u dus recht op terugbetaling. Maar ja zoals altijd, recht hebben en recht krijgen…

U vindt tips over hoe u uw internetbankieren zo veilig mogelijk kunt maken  op webwijzer.nl