Soort rekeningen

Betaalrekening

Spaarrekening

Deposito

De basis bankrekening is een Betaalrekening of Privérekening waarop inkomsten (zoals loon, pensioen of een uitkering) kunnen worden gestort, en van waaruit betalingen en overschrijvingen kunnen worden gedaan (telefonisch, via internet, schriftelijk of middels een machtiging tot automatische afschrijving). Bovendien kunt u met de betaalpas geld opnemen bij geldautomaten of betalen in winkels. Hiervoor heeft u de pincode van de betaalpas nodig. Steeds vaker is echter ook contactless (zonder de pincode) betalen mogelijk.

Een spaarrekening is alleen bedoeld voor sparen. U kunt nog steeds beschikken over uw geld maar er zijn wel beperkingen. U kunt bijvoorbeeld geen geld overboeken naar een willekeurige rekening, maar enkel en alleen naar een vaste tegenrekening (meestal uw betaalrekening). Over het saldo dat op uw rekening staat ontvangt u vervolgens een variabele rente. Vaak is een minimum of zelfs maximum inleg vereist.

Spaar deposito’s zijn geschikt als u uw geld voor langere tijd niet nodig hebt. De rente die u ontvangt is vast voor de gehele looptijd en vaak hoger dan op een spaarrekening. Daar staat tegenover dat u gedurende de gehele looptijd niet of moeilijk over dit geld kunt beschikken. U kunt dit geld dus niet opnemen voor de duur van een vooraf afgesproken termijn zonder een boete te betalen. Voor echtscheiding, werkloosheid en overlijden wordt vaak een uitzondering gemaakt.

Elke bankrekening krijgt een eigen nummer. Sinds 2014 zijn alle bank- en girorekeningnummers omgezet in IBAN codes, met uitzondering van rekeningnummers voor goede doelen (bijvoorbeeld giro555). Een IBAN heeft 18 tekens en staat vermeld op de betaalpas.

IBAN (International Bank Account Number) bevat behalve het rekeningnummer ook een landencode, een bankencode en controlecijfers. IBANnummers zijn ingevoerd om betalingsverkeer binnen Europa makkelijker te maken. Het is erg belangrijk dat je het juiste IBAN gebruikt.