Bezwaar gemeentelijke belastingaanslag

Bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingaanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar indienen bij de gemeente. Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen leest u precies hoe u dit kunt doen.

Inhoud bezwaarschrift
In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden:

  • uw persoonlijke gegevens;
  • redenen waarom u bezwaar maakt;
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag;
  • uw handtekening.

Binnen 6 weken
U moet het bezwaar indienen binnen 6 weken gerekend vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat.

Beslistermijn gemeente
De gemeente heeft tot het einde van het kalenderjaar waarin u het bezwaarschrift heeft ingediend de tijd om te beslissen. Deze beslistermijn is een uitzondering op de termijn van 6 weken die normaal geldt voor beslissingen van de overheid.

Heeft u uw bezwaarschrift in de laatste 6 weken van het kalenderjaar ingediend? Dan geldt de termijn van 6 weken wel. De gemeente heeft dan na het einde van de bezwaartermijn 6 weken de tijd om te beslissen. Ook heeft de gemeente de mogelijkheid deze termijn met maximaal 6 weken te verlengen