Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Neemt u het aanslagbiljet en onderstaande gegevens mee naar de hulporganisatie als die op u van toepassing zijn. Zonder deze gegevens kan uw aanvraag kwijtschelding niet worden ingevuld.

  • Loon of uitkeringsspecificatie(s)
  • Huurspecificatie
  • Specificatie premie zorgverzekering
  • Voorschotbeschikking huur- en zorgtoeslag
  • Afschriften bank- en spaarrekeningen van de laatste maand met het saldo zichtbaar
  • Kopie betalingsregeling andere belastingen
  • Kopie voorlopige teruggaaf aftrek hypotheekrente
  • Maandelijks factuur kinderopvang en voorschotbeschikking kinderopvangtoeslag
  • Jaaroverzicht hypotheek en maandelijkse hypotheeklast