Bezwaar tegen aanslag

Bent u het niet eens met een aanslag inkomstenbelasting of Zorgverzekeringswet die u hebt ontvangen? Bijvoorbeeld omdat u bent vergeten iets in te vullen in uw aangifte? Dan hoeft u meestal geen bezwaar te maken. Vaak kunt u uw aangifte wijzigen. Soms moet u wel bezwaar maken.

Voorlopige aanslag: geen bezwaar mogelijk
Bent u het niet eens met een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of Zorgverzekeringswet die u hebt ontvangen? Tegen een voorlopige aanslag kunt u geen bezwaar maken. Afhankelijk van uw situatie wijzigt u uw voorlopige aanslag of stuurt u een (nieuwe) aangifte in.

Andere aanslagen: wel bezwaar mogelijk
Bent u het niet eens met een definitieve aanslag of navorderingsaanslag die u hebt ontvangen? Of bent u het niet eens met een boete die u volgens de aanslag moet betalen? Tegen deze aanslagen en beslissingen kunt u bezwaar maken.

Hoe maakt u bezwaar?
Wilt u bezwaar maken? Meestal doet u dit door opnieuw uw aangifte te versturen. In een aantal situaties kunt u alleen bezwaar maken met een bezwaarformulier of een door uzelf geschreven brief.

Doe de Bezwaarcheck
Als u het niet eens bent met een aanslag, hoeft u niet altijd bezwaar te maken. Met de Bezwaarcheck ziet u of bezwaar maken voor u de beste oplossing is.