Inkomstenbelasting aangifte

Als u van de Belastingdienst een aangifte brief ontvangt dan moet u aangifte doen. Ieder persoon die in Nederland woont en een inkomen geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. De hoogte van het belastingtarief hangt af van de bron van inkomen en de hoogte van het inkomen (rekening houdend met eventuele aftrekposten). Het totale bedrag aan inkomstenbelasting bestaat uit het saldo van 3 boxen.

Uitstel aanvragen
De aangifte inkomstenbelasting over een bepaald belastingjaar dient voor 1 april van het volgende jaar bij de Belastingdienst binnen te zijn. Het is mogelijk hier (schriftelijk) uitstel voor aan te vragen.

Te veel belasting betaald
U moet zelf initiatief nemen om zelf aangifte te doen . U kunt contact opnemen met de Belastingdienst of een belastingdeskundige.