Erfbelasting

Erfenis krijgen
Krijgt u een erfenis? Dan moet u misschien erfbelasting betalen. In bepaalde gevallen kunt u een vrijstelling krijgen of hoeft u geen erfbelasting te betalen.

Als iemand overlijdt, gaat zijn erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die de overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden een erfenis of legaat krijgen. Bijvoorbeeld geld of een kostbaar voorwerp.

Meer informatie kunt u bij de belasting opvragen.