Waterschapsbelastingen

Iedereen in Nederland betaalt waterschapsbelasting. Hiermee kunnen we ons afvalwater schoonmaken. En het oppervlaktewater schoonhouden. Ook zorgen we dat het water van rivieren, grachten, sloten en plassen op de juiste hoogte blijft. En houden we dijken veilig.

Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting. Welke belastingen u betaalt, hangt af van uw situatie.

3 soorten waterschapsbelasting:

  • watersysteemheffing
  • zuiveringsheffing
  • verontreinigingsheffing

Welke belastingen u betaalt, hangt af van uw situatie.

Watersysteemheffing
Woont u in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Dan betaalt u watersysteemheffing. Hiermee draagt u bij aan goed beheer van het watersysteem.

U betaalt per jaar een vast bedrag aan watersysteemheffing. We kijken hierbij naar uw situatie op 1 januari. Hoeveel watersysteemheffing u betaalt, ligt aan de categorie waarin u hoort:

Ingezetenen
U bent een bewoner en betaalt per huishouden.

Gebouwen
U bent eigenaar van één of meer gebouwen en betaalt een percentage van de WOZ-waarde.

Ongebouwd
U bent eigenaar van grond en betaalt per hectare.

Natuurterrein
U bent eigenaar van een natuurterrein en betaalt per hectare. Bekijk kosten watersysteemheffing.

Zuiveringsheffing
Is uw woning aangesloten op het riool? Dan betaalt u zuiveringsheffing. Zo betaalt u mee aan het schoonmaken van afvalwater. Deze heffing baseren we op ‘vervuilingseenheden’ (ve). Een ve is de gemiddelde vervuiling van 1 persoon per jaar.

Woont u alleen? Dan betaalt u voor 1 ve. Huishoudens van 2 of meer personen betalen voor 3 ve. Dit staat zo in de wet. Die personen kunnen ook kinderen zijn die jonger dan 18 jaar zijn. Bekijk kosten zuiveringsheffing.

Gaat u verhuizen? Dan betaalt u alleen zuiveringsheffing voor de periode dat u op uw oude adres woonde. Wij verlagen dan uw aanslag. U hoeft hiervoor niets te doen. Lees meer over de situaties waarin wij uw aanslag verlagen.

Verontreinigingsheffing
Is uw woning niet op het riool aangesloten? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Zo betaalt u mee aan het schoonhouden van het oppervlaktewater. Ook deze heffing is gebaseerd op vervuilingseenheden (ve). Dit is de hoeveelheid vervuiling die 1 persoon per jaar gemiddeld veroorzaakt.

Woont u alleen? Dan betaalt u voor 1 ve. Huishoudens van 2 of meer personen betalen voor 3 ve. Dit staat zo in de wet. Die personen kunnen ook kinderen zijn die jonger dan 18 jaar zijn. Bekijk kosten verontreinigingsheffing.

Gaat u verhuizen? Dan betaalt u alleen verontreinigingsheffing voor de periode dat u op uw oude adres woonde. Wij verlagen dan uw aanslag. U hoeft hiervoor niets te doen. Lees meer over de situaties waarin wij uw aanslag verlagen.