Eenoudertoeslag

De eenoudertoeslag is een extra bijdrage bovenop de reguliere studiefinanciering en is beschikbaar voor alleenstaande ouders die een studie/opleiding volgen. Anders dan de reeds behandelde toeslagen is de eenoudertoeslag een toeslag die niet door de belastingdienst wordt uitgekeerd maar door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

U komt in aanmerking voor de eenoudertoeslag als u een kind hebt en géén partner. Dit kind moet ingeschreven staan bij de gemeente op uw adres, of u moet kinderbijslag ontvangen voor hem/haar. Ook moet u studiefinanciering ontvangen voor de opleiding die u volgt.

Zodra u een partner krijgt bent u verplicht de toeslag stop te zeggen.