Individuele inkomenstoeslag

inkomenstoeslag (dit was de Langdurigheidstoeslag). Dit betreft een jaarlijkse, eenmalige toeslag. Mensen met een laag inkomen kunnen ook in aanmerking komen voor de individuele uitkering voor mensen die langdurig een zeer laag inkomen hebben met geen uitzicht op verbetering. Ook hier geldt dat de voorwaarden per gemeente kunnen verschillen.

U kunt de toeslag aanragen bij de gemente waar u woont.