Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van uw kind(eren) tot 18 jaar. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van uw kind en van waar uw kind woont. In sommige gevallen kunt u kinderbijslag uit Nederland krijgen als uw kind in het buitenland woont. Of als u of uw partner in het buitenland woont en werkt.

Kinderbijslag vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Krijgt u al kinderbijslag en is uw volgende kind in Nederland geboren? Dan hoeft u niets te doen. In sommige gevallen kunt u kinderbijslag aanvragen als u of uw kind in het buitenland woont.