Kindgebonden budget

Kinderen grootbrengen kost geld. Hoeveel geld precies verschilt per kind en het is dus moeilijk om een normbedrag te noemen. Maar het kan een relatief hoge kostenpost zijn voor ouder(s) met een laag inkomen. Soms  kan een bijdrage in die kosten voor kinderen tot 18 jaar worden toegekend, het zogenaamde Kind gebonden Budget. Dit is een bijdrage naast de kinderbijslag. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen, uw vermogen, hoeveel kinderen u heeft en hun leeftijd. Wat precies de voorwaarden zijn verschilt per jaar en u vindt ze op de website van de belastingdienst (Belastingdienst/toeslagen/kindgebondenbudget).

Wanneer u al een andere toeslag ontvangt, en u heeft ook recht  op een Kind gebonden Budget, dan wordt deze automatisch toegekend zonder dat u daarvoor een aanvraag hoeft te doen. Als u geen toeslagen ontvangt en denkt dat u misschien wel recht op heeft, kunt u een proefberekening maken en zo nodig zelf een aanvraag doen. Ook hiervoor gaat u naar de bovengenoemde website.