Toeslag van UWV

Ontvangt u een uitkering van UWV, een Ziektewet-uitkering van uw ex-werkgever? Of bent u langer dan een jaar ziek en betaalt uw werkgever u een lager loon? Als uw totale (gezins)inkomsten onder het sociaal minimum komen, kunt u mogelijk een toeslag krijgen. Dit hangt ook af van uw leefsituatie: getrouwd of daarmee gelijkgesteld, alleenstaand of alleenstaand-woningdeler.