Mogelijkheden tot het betalen van wegenbelasting

Het betalen van wegenbelasting kan per kwartaal of per jaar gedaan worden. Deze perioden lopen niet gelijk aan een kalenderjaar, maar zijn afhankelijk van wanneer het kentekenbewijs van het motorvoertuig is verstrekt. Het betalen van de wegenbelasting kan via acceptgiro of automatische incasso, waarbij het bedrag iedere maand van uw rekening wordt afgeschreven. Na sloop of verkoop van een motorvoertuig hoeft hierover geen wegenbelasting meer te worden betaald. Hiervoor is wel een vrijwaringsbewijs noodzakelijk, waarmee bewezen kan worden dat het voertuig niet meer op uw naam staat. Eventuele teveel betaalde belasting voor de rest van het jaar krijgt u dan automatisch terug.