Tijdelijke vrijstelling bij geen gebruik

Normaal gesproken moet er ook wegenbelasting betaald worden wanneer er geen gebruik van een motorvoertuig wordt gemaakt. Het is echter mogelijk om tegen betaling een schorsing van het kenteken aan te vragen wanneer het motorvoertuig minimaal drie maanden niet gebruikt zal worden. Een schorsing geldt standaard voor een periode van 12 maanden. Wanneer de eigenaar eerder weer van het motorvoertuig gebruik wil maken, dan moet de schorsing eerst worden opgeheven. Tijdens de periode van de schorsing hoeft geen wegenbelasting te worden betaald. De voorwaarde hieraan is wel dat het motorvoertuig zich niet op de openbare weg mag bevinden. Hieronder vallen ook publieke parkeerplaatsen