Vrijstelling voor schone en oude auto’s

Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij geen wegenbelasting betaald hoeft te worden, bijvoorbeeld voor oldtimers die minimaal 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Voor vrachtwagens en bussen geldt deze regeling alleen als deze niet bedrijfsmatig gebruikt worden. Indien van toepassing dient echter nog wel brandstoftoeslag betaald te worden. Momenteel is er een overgangsregeling van toepassing waarbij vrijstelling van wegenbelasting tevens kan gelden bij een te naam stelling van een motorvoertuig tussen 1987 en 1990, waarbij minimaal 26 jaar zijn verstreken.
Ook met een schone auto is het mogelijk om geen wegenbelasting te hoeven betalen. Deze regeling geldt sinds 1 april 2010 voor auto’s met een zeer lage co2-uitstoot. In het geval van een dieselmotor mag de maximale uitstoot 95 gram co2 per kilometer bedragen, bij andere motoren is de maximale uitstoot vastgesteld op 110 gram co2 per kilometer. Auto’s die op bio-ethanol rijden komen niet in aanmerking voor deze regeling omdat deze het milieu teveel belasten.