Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke uitgaven die u door bijzondere omstandigheden niet kunt betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra kosten bij ziekte, verhuizing of echtscheiding, maar ook kosten voor vervanging of reparatie van een wasmachine of een gasfornuis. Voorwaarde voor bijzondere bijstand is dat er geen andere regeling is waar u een beroep op kunt doen en dat uw inkomen laag genoeg is. De bijzondere bijstand staat dus los van de ‘reguliere’ bijstand.

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen individuele bijzondere bijstand en categoriale bijzondere bijstand. Individuele bijzondere bijstand is bedoeld voor een burger met een uitkering of laag loon die geconfronteerd wordt met onverwacht hoge kosten. Zo kan de gemeente bijdragen aan de kosten voor een babyuitzet, maaltijdvoorziening of bewindsvoering. Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat de kosten ook echt gemaakt zijn (middels een bewijs van aankoop of een betalingsbewijs) en dat u de kosten niet vergoed krijgt via een andere regeling, voorziening of verzekering. Neem contact op met uw eigen gemeente om uit te vinden of en hoe u in aanmerking komt voor de individuele bijzondere bijstand.

De gemeente kan specifieke regels stellen voor bepaalde kostensoorten. Soms wordt gewerkt met maximum vergoedingen of richtprijzen in plaats van werkelijk gemaakte kosten. Richtprijzen zijn vaak afkomstig van het Nibud. Ook kan er rekening worden gehouden met uw draagkracht, en met gedeeltelijke vergoedingen uit een andere regeling of uitkering.

Als uw verzoek om bijzondere bijstand is afgewezen, dan kunt u opnieuw bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente. Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente om uw verzoek om bijzondere bijstand af te wijzen, dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan.