Alcohol en drugs verslaving

De verschillen tussen alcohol- en drugverslaving liggen vooral op lichamelijk en maatschappelijk vlak. Sommige drugs maar vooral ook alcohol zijn voor het lichaam erg schadelijk en leiden bij veel gebruik tot allerlei lichamelijke problemen. Die lichamelijke problemen kunnen een behandeling bemoeilijken.

Drugs zijn illegaal ook dat kan weer extra problemen met zich meebrengen zoals gevangenisstraf.

Wat betreft ernst van de verslaving zijn de verschillen echter beperkt. Het verlangen om te gebruiken kan bij alle drugs erg groot zijn. Bij sommige drugs zijn de onthoudingsverschijnselen minder heftig. Dat is bijvoorbeeld bij cannabis het geval.