College voor rechten van de Mens

Het College beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel oordelen in het geval van discriminatie.

Het College voor de Rechten van de Mens beschermt de rechten van de mens. Het college heeft als wettelijke taak mogelijke (stelselmatige) schendingen van mensenrechten te onderzoeken. Daarnaast rapporteert het college over mensenrechten en adviseert het over wetten en regels over mensenrechten. Het college is onafhankelijk.

U kunt bij het college vragen stellen over mensenrechten of een klacht over discriminatie indienen. Het college beoordeelt dan of er sprake is van discriminatie. Ook kan het college aanbevelingen doen om discriminatie in de toekomst te voorkomen.
U kunt geen individuele klachten over schending van mensenrechten indienen bij het college. Het kan u wel doorverwijzen naar instanties die uw klachten kunnen beoordelen.

Organisaties kunnen bij het college laten onderzoeken of beleid wel of niet discriminerend is.

Contactgegevens
Telefoonnummer
(030) 888 38 88

E-mailadres
info@mensenrechten.nl
Internet
www.mensenrechten.nl

Bezoekadres
Kleinesingel 1 -3
3572 CG Utrecht