De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Ze helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

De meer dan zevenhonderd activiteiten van Humanitas richten zich op zes thema’s:

  • Eenzaamheid
  • Verlies (onder meer hulp bij rouw en echtscheiding)
  • Opvoeden
  • Opgroeien (Kindervakantieweken, jongerenmaatjes)
  • Detentie
  • Thuisadministratie (hulp bij het op orde krijgen van de financiën)

Humanitas is aangesloten bij diverse maatschappelijke organisaties zoals de Humanistische Alliantie, Solidar (een Europese koepel van maatschappelijke organisaties), de Sociale Alliantie (tegen armoede en sociale uitsluiting) en Coalitie Erbij (nationale coalitie tegen eenzaamheid).

Contact
Postbus 71
1000 AB Amsterdam
Bezoekadres: Sarphatistraat 4-6, Amsterdam
[T] 020 523 11 00
[F] 020 622 73 67
info@humanitas.nl