Leger des Heils

Het Leger des Heils combineert de verkondiging met het praktiseren van de geloofsovertuiging in de vorm van directe maatschappelijke hulpverlening aan diegenen in de samenleving die geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden.

Het Leger des Heils is actief op vele gebieden. Er bestaat dus ook een divers aanbod van functies en ontwikkelmogelijkheden binnende organisatie. Hierbij een kort overzicht van de verschillende werkgebieden van het Leger des Heils:

Maatschappelijke opvang
De maatschappelijke opvang is het vangnet van de samenleving. Als u nergens anders terecht kunt, kunt u een beroep doen op deze vorm van hulp. De maatschappelijke opvang werkt namelijk niet met een verplichte indicatiestelling. En voor de meeste opvangvoorzieningen gelden weinig tot geen contra-indicaties (redenen om je niet toe te laten).De maatschappelijke opvang kent verschillende vormen van hulpverlening zoals:

  • dagopvang en nachtopvang voor (verslaafde) dak- en thuislozen
  • postadres en inkomensbeheer voor daklozen
  • opvang van zwerfjongeren
  • vrouwenopvang
  • woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen, waaronder mensen met een psychiatrische problematiek (sociale pensions)
  • crisisopvang
  • begeleid wonen

Jeugdzorg
De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is in een aantal provincies actief op het gebied van jeugdhulpverlening. Daarnaast beschikt de stichting over een landelijk werkende organisatie voor pleegzorg. In sommige situaties is het noodzakelijk dat kinderen tijdelijk in een jeugdhuis, gezinshuis of projectgezin wonen. De begeleiding die zij daar krijgen, is gericht op een positieve gedragsverandering, het inhalen van ontwikkelingsachterstanden en het verwerken van sociaal-emotionele problemen. Thuiswonende kinderen die met dergelijke problemen kampen, kunnen we in dagvoorzieningen helpen. De landelijk werkende jeugdbescherming van de stichting verleent hulp aan kinderen en hun gezinnen in een problematische opvoedingssituatie. Deze hulpverlening vindt plaats vanuit een justitieel kader.

Verslavingszorg
Ouderen- en Gezondheidszorg

HOOFDKANTOOR VAN HET LEGER DES HEILS IN NEDERLAND
ADRES:
Postbus 3006
1300 EH Almere
Telefoon: (036) 539 81 11
Email: info@legerdesheils.nl