Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman onderzoekt klachten van de burger over overheidinstellingen zoals Politie, belastingdienst, ministeries en sommige gemeentes.

De Nationale ombudsman is een voorziening ‘in de tweede lijn’. Dat betekent dat u met een klacht eerst gebruik moet maken van de klachtregeling bij de overheidsinstantie zelf. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de instantie eerst de kans krijgt de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. Pas als u er samen met de overheidsinstantie niet uitkomt, kan de Nationale ombudsman uw klacht behandelen.

In het onderzoek heeft de Nationale ombudsman veel bevoegdheden. Zo is de overheidsinstantie verplicht om mee te werken aan het onderzoek van de ombudsman. Ook voor getuigen is het onderzoek niet vrijblijvend; meewerken aan een onderzoek is verplicht. De ombudsman mag zelfs zo ver gaan dat hij getuigen thuis laat ophalen om aan het onderzoek mee te werken.

Klacht over de Nationale ombudsman
Als iemand een klacht heeft over de Nationale ombudsman of één van zijn medewerkers, dan wordt deze klacht behandeld volgens de Klachtregeling Bureau Nationale ombudsman. Deze regeling geldt als u klaagt over de manier waarop u door de Nationale ombudsman behandeld bent. Uitspraken van de ombudsman in de media zullen hier in het algemeen niet toe behoren, omdat u door deze uitspraken niet persoonlijk benaderd of benadeeld bent.

Adres
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag

Tel: 0800 – 33 55 555