Hulp bij het oplossen van schulden

Zijn er toch schulden ontstaan dan is het van groot belang dat die worden opgelost. Schuldenaren en schuldeisers zijn hiervoor in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Als mensen toch hulp nodig hebben, kunnen zij bij de gemeente terecht. De hulp die de gemeente biedt bij het oplossen van schulden heeft een integraal karakter. Dit betekent dat er bij de schuldhulpverlening niet alleen aandacht is voor het oplossen van de financiële problemen, maar ook voor de omstandigheden die daarmee in verband kunnen staan. Denk aan psychosociale factoren, relatieproblemen, woonsituatie, gezondheid, verslaving en gezinssituatie. Het is van belang in het kader van de schuldhulpverlening om de eventuele oorzaken, die ten grondslag liggen aan het ontstaan van de schulden, zo mogelijk weg te nemen. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor het wegnemen van omstandigheden die het oplossen van problematische schulden in de weg staan. Kortom, het wegnemen van deze oorzaken of omstandigheden is in veel gevallen essentieel om de financiële problemen van de schuldenaar structureel op te lossen.

Ook voor schuldeisers is een integrale schuldhulpverlening van belang.

Wat kan ik doen bij betaling of schuld problemen?
De eerste stap om van uw schulden af te komen, is uw financiële problemen in kaart brengen. Lukt het niet om uw schulden op korte termijn af te lossen dan kunt u hulp aanvragen.

Als u schulden heeft, kunt u terecht bij diverse organisaties in Nederland die (bijna) gratis persoonlijke hulp of advies verlenen op financieel of juridisch terrein. Informeer hierover bij uw gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om:

Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen, kunt u terecht bij een schuldhulpverleningsorganisatie in uw gemeente.

  • Maatschappelijk werk
  • Afdeling schuldhulpverlening gemeente
  • Kredietbank