Zijn de schulden beheersbaar geworden of zelfs opgelost, dan is het zaak dat de (voormalige) schuldenaar niet opnieuw met problematische schulden te maken krijgt. De voorzieningen die een preventieve werking hebben, kunnen ook worden ingezet in het kader van de nazorg en zo bijdragen aan het voorkomen van een terugval.

Curatele of bewind
Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken niet regelen. Bijvoorbeeld omdat zij dementerend zijn of psychiatrisch patiënt zijn. Of omdat zij een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt financiële beslissingen voor de betrokkene en/of beslissingen over de zorg aan de betrokkene.

Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Beschermingsbewind kan wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden worden ingesteld. Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.