Slachtoffer in Beeld

Slachtoffer in Beeld heet nu Perspectief Herstelbemiddeling

Perspectief Herstelbemiddeling richt zich op herstelbemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven en verkeersongevallen door het begeleiden van slachtoffer-dadergesprekken, het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten voor daders en het trainen van professionals die werken met slachtoffers en daders.

Perspectief Herstelbemiddeling
Moeder Teresalaan 100
Postbus 14208
3508 SH Utrecht

info@perspectiefherstelbemiddeling.nl

030 234 00 45