De Wmo is bedoeld voor iedereen die ondersteuning nodig heeft om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Of voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen in de samenleving. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel.

Gemeenten voeren de Wmo uit en bepalen zelf op welke manier ze dat doen. Ze maken daarbij onderscheid tussen maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen.

Maatwerkvoorzieningen zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie. Voorbeelden van maatvoorzieningen zijn:

 • persoonlijke begeleiding
 • aanpassing van uw woning
 • beschermde woonomgeving
 • vervoersvoorziening voor mensen die niet met openbaar vervoer kunnen reizen
 • hulpmiddelen die voor langere tijd nodig zijn zoals een rolstoel (voor kort gebruik gaat u naar de Thuiszorg)
 • hulp in de huishouding
 • ondersteuning van de mantelzorger/ respijtzorg

Kijk voor meer voorbeelden op regelhulp.nl.

Algemene voorzieningen zijn vrij toegankelijk en vergen dus minder diepgaand onderzoek van uw persoonlijke situatie Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

 • boodschappendienst
 • advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • hulp aan buurthuizen
 • daklozenopvang/ blijf-van-me-lijf huizen
 • maaltijdverzorging
 • ontmoetingsruimte voor eenzame mensen