Andere organisaties

Waar kan ik terecht voor juridische hulp of juridisch advies?

Voor hulp bij een juridisch probleem of conflict kunt u aankloppen bij verschillende instanties en personen.

ConsuWijzer

ConsuWijzer is het informatieloket van de overheid waar u praktisch advies kunt krijgen over uw rechten als consument. Bijvoorbeeld als u ongewild aan een abonnement vastzit of het niet eens bent met een rekening. ConsuWijzer geeft u advies hoe u dit kunt oplossen. Op de website vindt u bovendien praktische hulpmiddelen. Bijvoorbeeld infobladen en voorbeeldbrieven om een klacht in te dienen bij een bedrijf.

Sociaal raadslieden bij de gemeente

Veel gemeenten hebben sociaal raadslieden in dienst. Zij geven gratis informatie en advies. Bijvoorbeeld over uitkeringen, belastingen of uw rechten ten opzichte van de overheid. Ze kunnen u ook helpen met het invullen van een formulier of als u een bezwaarschrift wilt schrijven. Op de website van het Sociaal Raadsliedenwerk kunt u zien of uw gemeente sociaal raadslieden in dienst heeft.

Advocaat

Een advocaat geeft juridisch advies en juridische bijstand. Hij of zij probeert eerst door onderhandeling voor u een regeling te treffen met de andere partij. Pas als dat niet lukt, stapt de advocaat naar de rechter of verwijst u naar een mediator. Vaak heeft een advocaat een bepaald specialisme, zoals strafzaken.

Rechtswinkel en wetswinkel

In een aantal gemeenten is een rechtswinkel of wetswinkel te vinden. Hier kunt u terecht voor gratis informatie en advies. Er zijn ook enkele rechtswinkels speciaal voor kinderen en jongeren. Bij de rechtwinkels en wetswinkels werken vrijwilligers, vaak rechtenstudenten. U kunt ook de online rechtswinkel NuRecht raadplegen.

Vakbond of belangenorganisatie

Bent u lid van een vakbond of belangenorganisatie? U kunt daar ook vaak terecht voor juridisch advies en eventueel rechtsbijstand. Zo kan uw vakbond helpen bij een arbeidsconflict en de ANWB bij verkeerszaken. Bent u lid van de Vereniging Eigen Huis? Dan kunt u daar terecht met vragen op juridisch, fiscaal of bouwtechnisch gebied.

Rechtwijzer

Wilt u weten waar u terecht kunt voor juridisch advies? U kunt dan gebruik maken van de Rechtwijzer. U beantwoordt online een aantal vragen. Daarna leest u wat u moet doen en wie u daarbij kan helpen. De Rechtwijzer is ontwikkeld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Consumentenbond

De Consumentenbond test producten, zoals auto’s, wasmachines en verzekeringen. Daarnaast behartigt de Consumentenbond consumentenbelangen. Wie lid is van de Consumentenbond kan gratis telefonisch advies krijgen over de koop van producten of diensten. Soms bemiddelt de Consumentenbond ook in conflicten met bijvoorbeeld dienstverleners of fabrikanten.

Europees Consumenten Centrum

Het Europees Consumenten Centrum (ECC) is de Nederlandse vestiging in het netwerk van Europese Consumenten Centra, het ECC-net. Het ECC geeft informatie over uw rechten en plichten als u iets wilt bestellen in een ander land van de Europese Unie. U kunt ook bij het ECC terecht met een klacht over een product dat u in Europa heeft gekocht. Het ECC is ondergebracht bij het Juridisch Loket.