Consument klachten

Er zijn in Nederland diverse consumentenorganisaties. We pikken er de belangrijkste uit en verwijzen voor een meer uitgebreid overzicht naar de website van Supermacht.nl

Consumentenbond                           

De Consumentbond is een vereniging zonder winstoogmerk die opkomt voor de belangen van de consument, en samen met consumenten werken aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten. Dit doet hij bijvoorbeeld door te lobbyen bij de politiek om goede regels en wetten te maken. De Consumentenbond neemt deel aan vergaderingen van bracheorganisaties om betere algemene voorwaarden te krijgen voor de consument. Maar het meest bekend is de Consumentenbond van de warenonderzoeken:  hij voert continue100% onafhankelijke testen uit op duizenden producten en diensten opdat de consument altijd de beste keuze kan maken. Als lid van de vereniging heeft u toegang tot alle testresultaten en kunt u terecht met problemen en vragen bij de Consumentenadvieslijn. Daarnaast ontvangt u de Consumentengids en nieuwsbrieven.

Foodwatch 

Foodwatch is een donateursorganisatie die opkomt voor ons recht op veilig en goed voedsel en zich sterk maakt voor de keuzevrijheid van consumenten. Zij onderzoekt misleidende claims van de producenten. Naar eigen zeggen een onafhankelijke organisatie met internationale afdelingen die voor en door consumenten werkt. Campagnes op gebied van o.a. kindermarketing en misleidende marketing, E-nummers, verborgen kooieieren, voedselschandalen en giftige stoffen in voeding, het zg. verkeerslichtsysteem, en genetisch gemodificeerd voedsel.

Goede Waar 

Goede Waar is een donateursorganisatie die de duurzaamheid van consumentenproducten in de hele productie-keten, dus van boer tot winkelstraat onderzoekt, ten behoeve van een verantwoord koopgedrag door consumenten. Goede Waar wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling, eerlijke handel en armoedebestrijding.