Klachten over energie providers

Klachten over energie leverancier

Als u een klacht hebt over uw energieleverancier, moet je er eerst samen zien uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Energie en Water.

Schriftelijk klagen bij je energieleverancier of netbeheerder

Als je een klacht hebt over je energieleverancier, moet je die eerst schriftelijk voorleggen bij het bedrijf zelf. In de algemene voorwaarden van het bedrijf staat binnen welke termijn en op welke manier je je klacht moet indienen. Op de website van ConsuWijzer vind je voorbeeldbrieven