De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt de veiligheid van ons voedsel in de gaten. Daarvoor zijn wetten en regels opgesteld. De NVWA controleert of bedrijven die zich met eten bezig houden zich aan de wetten en regels houden.

De NVWA is ontstaan uit een fusie van de Voedsel en Waren Autoriteit (voorheen de Keuringsdienst van Waren), de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Plantenziektenkundige Dienst (PD). De NVWA valt onder het ministerie van Economische Zaken (EZ). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de tweede opdrachtgever van de organisatie.

Taken van de NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit:

  • bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten
  • bewaakt de gezondheid van dieren en planten
  • houdt het dierenwelzijn in de gaten
  • handhaaft de natuurwetgeving