Publieke omroep TV en Radio

Het grootste verschil tussen de publieke omroep en de commerciële omroep is de wijze waarop ze worden gefinancierd. De publieke omroep wordt grotendeels gefinancierd door overheidsgeld, tewrijl commerciële omroepen het voornamelijk van reclameinkomsten moeten hebben. Dit verschil komt ook duidelijk naar voren  in de programmamix. De publieke omroep zendt niet alleen drie keer zoveel informatieve programma’s uit, maar legt in het totale aanbod ook een sterkere nadruk op kunst en cultuur dan de commerciële omroep. Het is hierbij het doel om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. De commerciële omroep wil daarentegen een zo’n groot mogelijk publiek bereiken. Immers hoge kijkcijfers trekken adverteerders aan. Het aantal reclames is dan ook twee keer zo groot op de commerciële zenders dan op de publieke (15% tegenover 7.5%), met meerdere programma-onderbrekingen voor reclame als gevolg.

Daarnaast zend de publieke omroep voor het overgrote deel (85%) Nederlandse producties uit. Dit is bijna twee keer zoveel als bij de commerciele zenders.