Deurwaarder en beslagvrije voet

Op de website van Swbb vinden de lezers allerlei nuttige informatie waarmee je onrecht kunt tegengaan dat wordt veroorzaakt door de gemeente, de sociale dienst of bijvoorbeeld deurwaarders. Mijn ervaring is dat ik via deze website bij een sociale advocaat terecht kwam met veel kennis van misstanden en ten onrechte ingehouden geld op je toch al zeer lage uitkering.
Ik was gekort op mijn IOAW-uitkering op Bijstandsniveau (nu 914 euro netto per maand) met bijna 10 procent, bijna 100 euro per maand minder om van te leven. Mijn fout was dat ik dacht dat de instanties zo’n 10 procent van je uitkering mogen inhouden om een deel van je schuldeisers te betalen. Helemaal fout!
De advocaat wees mij erop dat iedereen recht heeft op een Beslagvrije Voet (BVV) op je uitkering en dat de sociale dienst, die dat percentage inhoud op je uitkering en doorschuift naar de deurwaarder, dat niet mag. Ze MOETEN namelijk rekening houden met je financiële leefomstandigheden. Je ontvangt niet voor niets huursubsidie en zorgtoeslag als je op Bijstandsniveau moet leven. Dat zijn toeslagen die boven op je uitkering komen zodat je je verzekering kunt betalen en de veel te hoge huur.
Dat rekening houden met is voor veel gemeenten in dit land en met name voor (gerechts-) deurwaarders te veel gevraagd…. Rekenen kunnen ze niet meer en je begrijpt dat hetgene ze berekenen altijd in jouw nadeel is, toevallig! Het is zelfs zo erg dat de gemeente c.q. de sociale dienst helemaal geen rekening houdt met jouw leefomstandigheden. Ze laten het “rekenen” over aan de deurwaarder, controleren niets, kijken zeker niet naar de wettelijk verplichte BVV en maken zonder meer het door de deurwaarder gevraagde geld over, ten nadele van jouw leven.

Het kostte het deurwaarderskantoor (GNN) maanden om de juiste beslagvrije voet te berekenen, maar uiteindelijk en na protesteren van mijn advocaat werd het correct uitgevoerd.
Nu wordt het volgens wet en regel uitgevoerd en is bewezen dat er geen ruimte op mijn inkomen is om beslag op te leggen dus wordt er niets meer op mijn uitkering ingehouden.
Echter, noch de gemeente noch de deurwaarder nam het initiatief om mij in te lichten over de beslagvrije voet en mijn rechten omtrent deze.
Het hele systeem rondom de beslagvrije voet wordt door de deurwaarder als het kan genegeerd, tot er echt keihard wordt geprotesteerd. Het deurwaarderskantoor ziet een lucratieve bron van inkomsten via de onwetende burger. Het hoopt met de oplopende gerechtskosten uiteindelijk een hoge betalingsregeling te regelen waarbij het een leuk maandinkomen kan genieten….