Notaris

U heeft een notaris nodig als u zaken officieel moet of wil vastleggen. Een notaris mag namelijk officiële documenten maken. Zo’n document van de notaris wordt een notariële akte genoemd. U heeft bijvoorbeeld een notaris nodig voor het vastleggen van het eigendomsrecht van een huis, een testament of samenlevingscontract.

De wet schrijft voor dat voor het regelen van bepaalde zaken tussenkomst van de notaris verplicht is. De hieronder genoemde zaken kunnen niet zonder een notariële akte geregeld worden:

  • overdracht registerengoederen (bijvoorbeeld woningen);
  • vestigen of doorhalen van het recht van hypotheek;
  • het oprichten van een BV, NV, stcihting of vereniging;
  • maken en wijzigen van huwelijkse voorwaarden;
  • maken en wijzigen van een testament;
  • het verdelen van bepaalde erfenissen;
  • het doen of ontvangen van bepaalde schenkingen;
  • splitsing van een gebouw in appartementen;
  • huurkoopovereenkomsten op registergoederen.