Het voorkomen van terrorisme is van wezenlijk belang. Dit omdat een terroristische aanslag vaak ernstige gevolgen heeft, zoals verlies aan mensenlevens, grote materiële schade en emotionele impact (bijvoorbeeld angstgevoelens). En vanwege de schade die een aanslag of een dreiging toebrengt aan het democratische proces en de rechtsorde. De NCTV coördineert de bestrijding van terrorisme in Nederland. Contraterrorisme is een van de drie pijlers van de NCTV, naast cyber security en crisisbeheersing.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Postbus 16950
2500 BZ Den Haag
Telefoon: 070 751 50 50