Beslaglegging en beslagvrijevoet

Wanneer iemand niet aan zijn verplichtingen voldoet, kunnen die verplichtingen worden afgedwongen. Dit kan uiteindelijk leiden tot beslaglegging in een of meerdere vormen.

U wordt aangeraden dat als er beslag  op uw inboedel of inkomen gelegd wordt, gelijk een advocaat te raadplegen.

De Juridische loket zal u meer informatie kunnen geven.

Voor een beslaglegging is toestemming van de rechter nodig (op enkele uitzonderingen na). Een incassobureau geeft vaak wel de indruk dat ze zonder meer beslag kunnen leggen, maar dat is niet het geval. Een rechter én een gerechtsdeurwaarder zijn nodig om de beslaglegging een feit te laten zijn (zoals gezegd, op enkele uitzonderingen na, zoals hypotheekhouders (vaak de bank) en de fiscus.

Beslaglegging kent twee vormen: executoriaal beslag en conservatoir beslag. Executoriaal beslag is de beslaglegging zoals men die kent: er worden goederen of gelden in beslag genomen zodat de schuldeiser daarmee zijn vorderingen kan voldoen. Conservatoir beslag is een bewarende beslaglegging, een snelle procedure waarmee wordt voorkomen dat een schuldenaar zijn goederen kwijtmaakt (wegschenkt of voor weinig verkoopt), voordat executoriaal beslag gelegd kan worden.

Loon beslag en de beslagvrije voet
De beslagvrije voet is een bepaald bedrag waarop geen beslag mag worden gelegd omdat de schuldenaar dan geen middelen meer zou hebben om van te leven en aan de bedelstaf zou geraken.

De beslagvrije voet is belangrijk wanneer het gaat over derdenbeslag op periodiek uit te keren bedragen. Het betreft dus beslaglegging op gelden van de schuldenaar die de schuldenaar niet zelf, maar die een ander onder zich heeft. De beslagvrije voet geldt zowel bij executoriaal beslag als bij conservatoir beslag (bewarend beslag) onder derden.

Het gaat bij derdenbeslag vaak om bankbeslag (beslag bij de bank op het saldo dat op de bankrekening staat) of om loonbeslag (beslag op nog uit te betalen loon bij de werkgever). Bij bankbeslag is er echter géén beslagvrije voet omdat het niet om een periodieke uitkering gaat. Bij loonbeslag moet wél een beslagvrije voet in aanmerking worden genomen. Het komt immers regelmatig voor dat beslaglegging ervoor zou zorgen dat iemand geen middelen meer heeft om te leven. Om die reden is een beslagvrije voet in het leven geroepen.

Deurwaarders en overheidsinstanties stellen maar al te vaak de beslagvrije voet te laag vast.
Daardoor komen burgers onnodig onder hun bestaansminimum terecht. Er moet bij de berekening rekening gehouden worden met de woonlasten en de premie zorgverzekering. Het negeren van de beslagvrije voet kan onnodig leiden tot nog meer betalingsachterstanden. Ook kinderen kunnen de dupe zijn.