Gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

Als u schulden heeft of een rekening kunt niet betalen, krijgt u eerst een aantal aanmaningen van de schuldeiser. Als u niet reageert, kan er een incassobureau worden ingeschakeld. U krijgt pas met de deurwaarder te maken als u met gerechtelijke middelen gedwongen wordt tot betaling.

De Deurwaarder
Er is wel degelijk een verschil tussen een deurwaarder en een gerechtsdeurwaarder. Een deurwaarder is een door de rechter aangewezen bediende die bij aanvang van een zitting in de rechtbank luid de rol voorleest zodat het voor alle partijen duidelijk is welke zaak voor de rechter verschijnt.

Tijdens de rechtszitting is de deurwaarder de persoon die als contactpersoon fungeert tussen de partijen, het publiek en de rechtbank. De deurwaarder geeft het publiek en de partijen aanwijzingen om te gaan staan te gaan zitten, stil te zijn of de rechtbank dient te verlaten.

De incasso en gerechtsdeurwaarders zijn tevens de personen waar men om informatie op organisatorisch gebied kan vragen. Indien een gedaagde zonder advocaat verschijnt dient deze zich voor de zitting bij de deurwaarder te melden, zodat deze de rechtbank kan informeren over wie er wel en wie er niet aanwezig is voordat de zitting begint.

De Gerechtsdeurwaarder
Een gerechtsdeurwaarder is een door de kroon benoemd persoon die na een rechtenstudie, aan de hogeschool of universiteit, gediplomeerd is en zijn ambt uitoefent als gerechtsdeurwaarder. Voor Nederlandse begrippen is een gerechtsdeurwaarder zowel openbaar ambtenaar als zelfstandig ondernemer.

De gerechtsdeurwaarder informeert de burger doormiddel van een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen en staat hierna ook garant dat de burger kennis krijgt van de uitspraak van de rechtbank. Volgens de wetten van onze rechtstaat worden geschillen waar geen minnelijk oplossing voor bedacht kunnen worden, denk daaraan aan de incassoprocedure van een incassobureau, door een onpartijdige rechter beslecht.

Wordt er geen of gedeeltelijk gehoor gegeven aan het vonnis van de rechter dan kan de gerechtsdeurwaarder desnoods via justitie en politie, oftewel de sterke arm der wet, zorgen dat de uitvoering van het vonnis alsnog correct zal geschieden.

Incassobureau
Een incassobureau is een bedrijf dat schulden int. Dit gebeurt in opdracht van een schuldeiser. Het contact loopt vanaf nu via het incassobureau. U heeft geen rechtstreeks contact meer met de schuldeiser. Het incassobureau brengt kosten in rekening. Deze kosten komen boven op de reeds bestaande schuld. Het niet betalen van een rekening kost u dus veel geld.