Klachten over deurwaarder en incasso bureaus

Deurwaarder
Altijd eerst uw klacht met de deurwaarder kantoor bespreken.

Daarna, als u niet naar tevredenheid bent behandeld, kunt u een klacht bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (KvG) indienen.

De KvG toetst op het tuchtrecht. Dat houdt in dat het om een gedraging van de deurwaarder moet gaan, die in strijd is met de tuchtregels.

De KvG kan de deurwaarder bijvoorbeeld berispen, een boete opleggen, schorsen of ontzetten uit zijn ambt. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan er echter niet voor zorgen dat een beslag wordt opgeheven of dat de beslagvrije voet wordt aangepast.

U moet de klacht schriftelijk indienen. U kunt hiervoor het klachtformulier van de Kamer voor gerechtsdeurwaarders gebruiken.

Als u een klacht over een instelling bij een branche organisatie geschillencommissie indient moet u niet al te veel verwachten.

De SKGZ, KvG en Kifid zijn voorbeelden van branche organisatie geschillencommissies. Ze zijn zelf door leden van de branche opgericht , en worden ook door die leden gefinancierd. De geschillenencommissies beweren zelf onpartijdig te zijn maar u kunt zich dus afvragen hoe onafhankelijk en onpartijdig ze werkelijk zijn.

Als u een klacht indient moeten er harde feiten zijn om uw klacht te onderbouwen. Als uw zaak in behandeling wordt genomen, duurt dit vaak erg lang, en concrete sancties tegen een van de leden komen niet vaak voor.

Nationale Ombudsman
U moet uw klacht binnen één jaar nadat de deurwaarder zelf de klacht heeft behandeld bij de Nationale Ombudsman aanmelden,  De Nationale Ombudsman kijkt naar uw individuele situatie en kan hierin adviseren of bemiddelen.

Meer informatie over de klacht en procedure vindt u op de website van de Nationale Ombudsman.

Klacht over een incasso bureau
U moet eerst de klacht met het Incassobureau bespreken.

Als het niets oplevert kunt u bij het Jurische loket vragen voor informatie en hulp.

Of raadpleeg een advocaat. Veel advocaat kantoren hebben een gratis spreekuur.