In sommige gevallen heeft u recht op gesubsidieerde rechtshulp, de zogeheten toevoeging. Het hangt af van de hoogte van uw inkomen of u hier recht op heeft. Tot een inkomen van € 26.000 heeft u recht op een toevoeging. Is dit het geval dan hoeft u geen uurtarief aan een advocaat te betalen. U betaalt wel een eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u recht heeft op gesubsidieerde rechtshulp en hoe hoog de eigen bijdrage is. Ook dit hangt af van de hoogte van het inkomen. De hoogte van de eigen bijdrage varieert van € 196 tot € 823. U kunt een korting van € 53,- op de eigen bijdrage krijgen, als u eerst telefonisch contact opneemt met het Juridisch Loket en zij u doorverwijzen naar een advocaat. Het Juridisch Loket beantwoordt uw vragen en geeft gratis juridisch advies.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.rechtsbijstand.nl en www.juridischloket.nl.

Griffierechten soms gedeeltelijk vergoed, proceskosten niet vergoed
Griffierechten vallen niet onder rechtsbijstand. U kunt wel om vermindering van de griffierechten vragen. Uw advocaat of mediator kan voor de aanvraagformulieren zorgen.
De proceskosten (kosten van onder meer procureurs, getuigen en deurwaarders) betaalt u zelf. Als de rechter u gelijk geeft, betaalt de tegenpartij deze kosten. Krijgt u geen gelijk, dan moet u de proceskosten zelf betalen.