Klimaat en politieke partijen

Blauwe luchten in New Delhi, Los Angeles en in een aantal Chinese steden…

Water kraakhelder in Veneti.

Dolfijnen gespot in de haven van de Italiaanse stad Triëst.

De Himalaya voor het eerst sinds jaren van veraf zichtbaar.

Zijn dit positieve gevolgen van de inmiddels maandenlange pandemie?

De lucht- en waterkwaliteit is door afname van het verkeer, bedrijvigheid en toerisme aanzienlijk verbeterd. Lichtpuntjes zijn dus al zichtbaar sinds het begin van de pandemie.

De belangrijkste oorzaak van klimaatverandering is het CO2 broeikasgas. De koolstofdioxide-emissie moet de komende decennia dan ook drastisch omlaag voor toekomstige generaties en behoud van ons planeet. In ons land zijn gelukkig ook positieve geluiden te horen.

Sinds het laatste kwartaal van vorig jaar is in de transportsector 40 procent minder CO2 uitgestoten. De luchtvaart stootte 67% minder CO2 uit dan een jaar eerder. Door het massale thuiswerken ligt de uitstoot van het wegvervoer ook lager.

Verder zie je verlaging van CO2 van 4% ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar in de landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid.

Mooie cijfers allemaal, maar is het genoeg? Wat is het beleid van de grootste politieke partijen?

C02 reductie en heffing

GroenLinks en ChristenUnie willen 55% CO2 reductie bereiken in 2030 en de SP wil dit minimaal 60% gereduceerd hebben in 2030. VVD & CDA richten hun beleid op de Europese afspraken die gemaakt zijn over CO2 heffing. De PVV wil daarentegen de nationale CO2 heffing helemaal afschaffen.

Nieuwe kerncentrale bouwen

VVD, PVV, CDA zijn voor het bouwen van een kerncentrale. D66 & ChristenUnie staan hier neutraal in. GroenLinks, SP en PVDA zijn tegen de bouw van een nieuwe kerncentrale.

In Nederland extra vliegbelasting invoeren voor korte afstandsvluchten

D66, Groenlinks, PVDA, Christenunie zijn het hier mee eens. VVD, PVV en CDA  en SP zijn het er niet mee eens.

Voor meer informatie over de standpunten van politieke partijen over o.a. energietransitie vindt u hier.

Verkiezingen 2021: Overzicht standpunten politieke partijen energietransitie | Energie-Nederland (energie-nederland.nl)

StemWijzer

cbs.nl

Natuur en klimaat profiteren van de coronacrisis ( Voxweb)

luchtkwaliteit( NOS)

scientias.nl